Til foreldrene

FORELDRE

Foreldre til innebandy spillere er en viktig samarbeidspartner/støttespiller for den enkelte spiller og for klubben. Det er lett å bli revet med som mor/far til en innebandy spiller. I de fleste tilfeller er dette bare positivt, men noen ganger erfares det at misforståelser kan oppstå både fra den ene og andre siden.

I de årene som klubben har eksistert, har den tilegnet seg en mengde erfaringer. Summen av disse erfaringene har dannet grunnlaget for disse retningslinjene, som styrer hvordan klubben og idretten drives og praktiseres i Halden innebandy klubb. For at vi skal lykkes og ikke minst komme videre i den prosessen, er det viktig at vi alle spiller på samme lag. Halden innebandy klubb har som mål og filosofi å tenke langsiktig. Derfor må man ikke isolert se på kortsiktige ”egne” mål for sin spiller, men se og evaluere utviklingen spilleren har mot klubbens langsiktige mål.

Hvert enkelt lag har trenere og ledere (oppmenn). Disse vil og skal kunne svare/avklare de fleste spørsmål dere som foreldre skulle ha rundt og i forbindelse med klubbdriften. Om ikke vil de så raskt som mulig søke respektive ansvarlige og informere tilbake til dere. Som de fleste andre idrettslag, er vi avhengig av foreldrenes innsats (dugnad) for å kunne opprettholde og utvide sitt tilbud til barn og ungdom. Vi ønsker i størst mulig grad å belaste foreldre minst mulig i denne forbindelse, men noe dugnad blir det. Dette vil i hovedsak gjelde vakter i kiosken, ta inngangspenger osv osv. I tillegg til disse dugnader kommer dugnader det enkelte lag ønsker å gjennomføre. Disse dugnader er ofte i forbindelse med sosiale tiltak for spillerne (foreldrene) på det respektive laget.

Nedenfor ønsker vi å gi noen stikkord til foreldre:

Støtt ledere og spillere i hele laget, slik at virksomheten kan drives etter klubbens plan. Medvirke til å ha/skape en god foreldreånd i laget. Som tilskuer ved trening og kamp, engasjer dere positivt ved å ”støtte” laget (uansett resultat) og overlat coachingen til lagledelsen og dømmingen til dommerne. Tilrettelegg og informer barna om viktigheten med god hygiene. Kom tidsnok til trening og kamp (dette er viktig for treningsgjennomføringen og kampforberedelser). Gi beskjed i rimelig god tid om ferier og andre aktiviteter som forhindrer barn fra planlagt oppmøte. Støtt og motiver barna i motgang, som i medgang. Kritiser ikke andre spillere sine sportslige ferdigheter i barna sitt nærvær. Det dyreste utstyret er ikke alltid best for barna. Rådfør dere gjerne med trener/oppmenn vedrørende kjøp av utstyr.

Vi vil gjerne hjelpe til med veiledning i denne forbindelse.

Med vennlig hilsen
Styret i Halden IBK